Posted 1 week ago
Posted 2 weeks ago

Етнографска сбирка, Созопол

Етнографска сбирка, Созопол, България Етнографска сбирка, Созопол, България 1, 2, 3,

Posted 2 weeks ago
Posted 1 month ago

Ларго София (Largo, Sofia)

Ларго София (Largo, Sofia) 2

Площад “Независимост” – Коледа 2013 (Sofia’s Independence Square – Christmas 2013)

Ларго София (Largo, Sofia) 3 Ларго София (Largo, Sofia) Ларго София (Largo, Sofia) 2 Площад “Независимост” - Коледа 2013 (Sofia’s Independence Square – Christmas 2013)
Posted 1 month ago
Робин Уилямс (21 юли 1951 г. – 11 август 2014 г.)

Никога не приемайте да се биете с грозен човек – той няма какво да губи. Робин Уилямс

Робин Уилямс (21 юли 1951 г. – 11 август 2014 г.)

Никога не приемайте да се биете с грозен човек – той няма какво да губи. Робин Уилямс

Posted 1 month ago
Posted 1 month ago
Posted 1 month ago
Андрей Кивинов (25 ноември 1961 г. – )

Сменяха се кадри, названия на отдели и управления, променяха се закони. Но едно нещо оставаше непроменено. Бардакът.

Андрей Кивинов (25 ноември 1961 г. – )

Сменяха се кадри, названия на отдели и управления, променяха се закони. Но едно нещо оставаше непроменено. Бардакът.

Posted 1 month ago
Johnny Handsome

Можеш да измениш външността, живота и бъдещето. Но не можеш да промениш миналото. Johnny Handsome

Johnny Handsome

Можеш да измениш външността, живота и бъдещето. Но не можеш да промениш миналото. Johnny Handsome

Posted 1 month ago

Бедни роднини

Човекът, за голямо съжаление, е така устроен, че за него бедните роднини са далечни роднини.

Мария Гуленова

View On WordPress