Posted 12 hours ago

Леонардо Ди Каприо (11 ноември 1974 г. – )

Ако нямаш собствена цел в живота, се налага даработиш за този, който има такава. Леонардо Ди Каприо

Posted 3 days ago
Леонид Сухоруков (2 януари 1945 г. – )

Не бъркайте жизнената позиция с пожизненото позьорство. Леонид Сухоруков

Леонид Сухоруков (2 януари 1945 г. – )

Не бъркайте жизнената позиция с пожизненото позьорство. Леонид Сухоруков

Posted 3 days ago

Георгий Александров

В страна, в която процъфтяват привилегиите, се създават само 10 % трудоспособни.

Георгий Александров

View On WordPress

Posted 3 days ago

Виктор Шендерович (15 август 1958 г. – )

Понякога за получаването на плесница те карат и да се разпишеш. Виктор Шендерович

Posted 3 days ago

Жест и интерес

Щедрите жестове често преследват тесни интереси.

Мария Гуленова

View On WordPress

Posted 3 days ago
Адриано Челентано (6 януари 1938 г. – )

Висш дълг на артиста е да се бори срещу несправедливостта. Адриано Челентано

Адриано Челентано (6 януари 1938 г. – )

Висш дълг на артиста е да се бори срещу несправедливостта. Адриано Челентано

Posted 3 days ago
Мюриел Барбери (28 май 1969 г. – )

Всичко в човешкото общество е страшно жестоко и несправедливо: в нашия свят управляват не делата, а думите, и добре бърборещият език се смята за най-важен талант.

Мюриел Барбери (28 май 1969 г. – )

Всичко в човешкото общество е страшно жестоко и несправедливо: в нашия свят управляват не делата, а думите, и добре бърборещият език се смята за най-важен талант.

Posted 2 weeks ago
Posted 1 month ago
Али Апшерони

Аз не съм властолюбив човек. Аз не се интересувам от върховете на властта, а от хоризонтите на знанието и простора на мисълта.

Али Апшерони

Аз не съм властолюбив човек. Аз не се интересувам от върховете на властта, а от хоризонтите на знанието и простора на мисълта.

Posted 1 month ago

Действителност

Действителност:
Обогатяване,
Обедняване,
Обезчовечаване,
Оскотяване,
Освирепяване…
Мария Гуленова

View On WordPress